Nhà Gỗ Truyền Thống

Nhà gỗ Truyền thống là loại hình nhà ở truyền thống từ lâu đời của người dân Việt Nam. Loại hình này xuất hiện từ rất lâu rồi và chủ yếu được người đồng bằng Bắc Bộ xây dựng. Nhà ở này được đặc trưng bởi chất liệu bằng gỗ, mái ngói rêu phong và kết hợp cùng sân vườn.