Nhà Gỗ Lim

Gỗ lim là loại gỗ cực kỳ tốt để làm nhà, được biết đến  một trong bốn loại gỗ tứ thiết của người Việt Nam (lim, sến, trắc, gụ). Và  loại gỗ được xếp vào loại gỗ có khối lượng nặng nhất và cực quý hiếm hiện nay.